Ik wil dood. Ken je die gedachte? Zie jij het leven niet meer zitten? Bent je vastgelopen? Spoken er gedachten van zelfmoord in je hoofd? Wil je er een einde aan maken? Zegt je; het leven hoeft voor mij niet meer? Wacht! Maak geen einde aan je leven. Jij kunt uit je problemen, uit je nood komen. Er is toekomst voor je. Geef God een kans om je leven weer op orde te maken. Kies voor het leven!!

Zelfmoordgedachten?

Waarom bent u op deze website, deze pagina terecht gekomen?

Heeft u gedachten van zelfmoord? Hoort u stemmen, die u aanzetten tot zelfmoord?

Stemmen waar u, jij mee worstelt terwijl de anderen die oorlog in uw hoofd niet snappen?

Misschien bent u wanhopig. Maar doe het niet!

Er is een andere weg. En dat is God. Geef Hem een kans in uw leven? Of misschien opnieuw een kans.

Veel mensen in diepe nood zoeken een uitweg in de dood, terwijl God hier in dit leven uitkomst wil bieden.

Psalm 34 zegt: De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van Geest.

Mensen die kapot zijn van binnen. Door welke oorzaak dan ook. God wil u helpen. Dat is Zijn wezen.

Zijn hart gaat uit naar de gebrokenen van hart, naar hen die geen uitkomst meer zien.

Misschien zijn er onder de lezers van Bijbel en beeld ook mensen die het leven niet meer zien zitten.

Misschien zit u zo'n nood en leest u voor het eerst Bijbel en beeld.

Dat is dan geen toeval. Er is een God die u uit uw nood, uw eenzaamheid, uw geestelijke

martelingen wil halen. Hij kent u, hij kent jou en weet van de gedachten van dood die door je hoofd spoken.

Geef daaraan niet toe. Er is hoop, niet alleen hoop. Er is een weg naar nieuw leven !!!

Roep Hem aan en Hij zal antwoorden. Besef dat Jezus aan het kruis gestorven is, maar uit de dood is opgestaan.

Hij heeft de dood overwonnen. Ook de machten van zelfdoding die mensen de dood willen indrijven.

Hij stierf ook voor jou. Als je met problemen worstelt en geen uitweg meer ziet, besef dan dat deze Jezus ook voor jou stierf.

Hij wil je nieuw leven geven. Leven met perspectief.

Geef je niet over aan de dood. Kies voor het leven !!

Geef je leven in handen van Jezus Christus en Hij zal weer hoop en rust geven.

Hij zegt in Matt. 11 : 28 : Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal U rust geven.

Geef geen gehoor aan die innerlijke drang of stem tot zelfdoding maar geef gehoor aan die oproep

van Jezus. Hij wil je leven een andere, positieve, wending geven. Grijp die kans.

Heel veel mensen kunnen getuigen dat ze uit diepe nood gered zijn en nu een ander leven leiden.

Jij kunt daar ook bij behoren. Kies er voor.

Pak eens een bijbel en begin is Matthéüs te lezen.

Bidt of God door de woorden die je leest tot jouzelf wil spreken.

 

En zoek hulp. Praat erover!

 

Ik wil afsluiten met een gebed;

Vader in de hemel, ik kom tot U in Jezus naam. Ik bid voor een ieder die in diepe nood zit en geen

uitkomst meer ziet. Ik bid voor hen die aan zelfdoding denken. God in de hemel, geef hen nieuwe

hoop. Openbaar Uzelf aan hen. Dank dat uw Zoon Jezus de weg naar het leven is.

Dank U dat Hij machtiger is dan de dood.

Dank U dat Jezus ook elke macht van zelfdoding heeft overwonnen.

En in die Naam van Jezus wil ik elke macht van zelfdoding waar lezers mee worstelen ontkrachten en gebieden deze lezers los te laten.

Kies voor dat leven. Het is meer dan de moeite waard.

God kan uw puinhoop, uw grote problemen ombuigen tot iets goeds.

 

Als je met deze gedachten loopt en wilt praten, vul dan onderstaand formulier in. Alleen ikzelf krijg het te zien, niemand anders.

Geef je emailadres of telefoonnummmer, dan kan ik terug schrijven of bellen.

Mocht u andere hulp zoeken of zich zorgen maakt om iemand anders, dan kunt u ook 113 bellen.