Foto's met teksten is een aanvulling op de Bijbelse overdenkingen van Bijbelenbeeld. Elke foto geeft of een heel korte overdenking  of een Bijbelse tekst weer.

Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, nog heden noch toekomst, noch krachten,

noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

 

Door op een foto te klikken wordt de foto vergroot weergegeven.