In het Archief overdenkingen kunt u eerder geplaatste Bijbelse overdenkingen vinden en lezen.

Tekst voor deze dag (1)

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad, dit zal u de kop vermorselen . (Gen. 3:15)

Komende zondag is de eerste adventszondag. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. Het is voor christenen een voorbereidingstijd voor het kerstfeest.

Heel het Oude Testament is feitelijk adventstijd. Al in Genesis 3 kondigt God de komst van zijn Zoon aan. Jezus Christus. Hij zal de werken van satan  verbreken en de mens weer in contact brengen met zijn Schepper.

Kerstfeest zonder Goede Vrijdag en Pasen is geen feest. Hij kwam om voor mensen een onmogelijke taak te vervullen. Wij vereren niet het kindje in de kribbe, maar de Zoon van God die naar deze aarde kwam om ons te verlossen uit de greep van de duisternis.

Ere zij God in de hoge. Hem komt alle eer toe.

Hoe bereiden wij ons voor op het kersfeest? Zijn het alleen liturgische handelingen tijdens de zondagse kerkdienst? En zijn we verder druk met sinterklaas en alle drukte rondom de kerst? Of nemen we tijd om stil te staan bij zijn komst, zijn wandel op aarde en bij het kruis?

Wat betekenen deze dagen, deze feestdagen voor u?  Hij kwam op aarde voor ons allemaal. Hoort u daar ook bij?