Aanslag op een kerstmarkt. Bijbelse overdenking over leven en dood. Maar ook over de hoop die God geeft. Hij geeft troost en hoop voor de toekomst.

Mijn ziel, keer u stil tot God.

Bij een vermoedelijke aanslag op een kerstmarkt in Berlijn zijn zeker 12 doden en bijna 50 gewonden gevallen. Mensen die, zo voor de kerst, gezellig uit waren.
Hoe men ook over de handel rond kerst mag denken, het is een triest gebeuren.

Voor de nabestaande is het geen vrede op aarde. Geen gezegend of vrolijk kerstfeest.
Gisteravond kreeg ik bericht dat een 2 jarig meisje, ondanks vele gebeden, in het ziekenhuis is overleden. Wij bidden de nabestaanden en de ouders van dit kind Gods kracht toe.
Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God.

Dat is de enige weg. Hij is een schuilplaats in alle nood.
De ouders van dit kind zullen hun troost bij God vinden, maar daarom is het verdriet niet minder.

Mijn vrouw zegt wel eens; wij hebben God, wat moeten al die mensen die God niet kennen in deze tijd?
Miljoenen bereiden zich voor op kerst zonder echt kerst te vieren.
De ouders van dat 2 jarige meisje wel. Maar ook hun kerst wordt gekenmerkt door rouw, door verdriet.
En daar op die kerstmarkt? 12 mensen uit het leven weggerukt en komen voor Gods troon.
Waren ze er klaar voor? Laten we bidden en hopen van wel.

En ook sommige lezers van deze overdenking zullen de kerst doorbrengen met verdriet en in eenzaamheid.
Ik bid u Gods kracht en nabijheid toe. Misschien heeft u wel strijd en veel vragen.

Misschien worstelt u met God om wat er gebeurd is. Weet u, we zullen nooit overal een antwoord op krijgen.
Ook Job worstelde met God. Ook Jacob worstelde met God. Wel op een andere manier.
Maar hij zei; Ik laat u niet gaan, tenzij U mij zegent. En dat mogen we in al onze strijd tegen God zeggen.
Ik laat u niet gaan tenzij U mij zegent. Ik laat U niet gaan tenzij U die ander zegent.

Ons leven bestaat niet alleen uit halleluja. Wie kent geen strijd? Wie kent geen moeite en verdriet?
En als we geen antwoord op onze vragen krijgen dan rest ons één ding.
En dat is tegen ons zelf zeggen; waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God.

Wij weten dat Hij geen ziekte en geen dood wil. Jezus heeft die laatste vijand, de dood, overwonnen.
Maar de geestelijke strijd is nog niet ten einde.
Maar te midden van al onze problemen en verdriet heeft God een belofte gedaan. En die belofte staat als een huis.
Hij zegt; Ik zal bij jullie wonen en Ik zal alle tranen van jullie ogen wissen, dan zal er geen dood, meer zijn,
geen rouw, geen geklaag en geen moeite. Want de wereld waar jullie nu in leven zal voorbijgaan.
Zie Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zegt; deze woorden zijn getrouw en waarachtig.
Ik ben de alpha en de omega, het begin en het einde.

Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet.
Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon, een dochter zijn.

Daarom geldt voor u, voor mij;

Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God,

want van Hem is mijn verwachting;

waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil,

mijn burcht, ik zal niet wankelen.

Op God rust mijn heil en mijn eer,

mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.

Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk,

stort uw hart uit voor zijn aangezicht;

God is ons een schuilplaats.

(Ps. 62)

Ik bid u Gods vrede toe.

 

 

 ( voor overige overdenkingen ga terug naar Bijbelse overdenkingen)