Leven zonder God of leven met God.Heel veel mensen leven zonder God. Maar God heeft ons gemaakt naar Zijn beeld. God wil contact met ons. Maar veel mensen zijn God ongehoorzaam. Dat noemt God zonde en die zonde brengt scheiding. Lees hier hoe God weer met jou in contact wil komen. Jezus zei; Ik ben de weg naar de Vader.

Zonde brengt scheiding. Scheiding tussen God en mensen. Zonde heeft de wereld gemaakt zoals die nu is. Maar Jezus Christus brengt  ons terug naar God de Vader. Hij stierf voor ons aan het kruis.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet in Hem gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God