The Passion.

Elk jaar wordt The Passion uitgevoerd. Maar wat betekenen Goede Vrijdag en Pasen eigenlijk?

The Passion.

 

Ieder jaar is er die indrukwekkende TV uitzending The Passion. Ook komende week.Misschien kijk je er naar en maakt het indruk. Maar misschien weet je niet wat je er mee moet. Ik wil er iets meer over zeggen.Even een vraag. Misschien is dit voor jou een wat lang stuk en je krijgt het ongevraagd voorgeschoteld. Het is een gepromoot bericht of het is door iemand anders gedeeld. Klim niet direct boos in de pen. Ook reclame voor een leuk mobieltje krijg je ongevraagd te zien.
Neem eens de tijd om het te lezen.

Ga je met Pasen naar een kerk? Of kom je er nooit en weet je nauwelijks wat Pasen inhoudt.Je kijkt naar The Passion of misschien ook niet. Het boeit je misschien niet.
Je gaat liever lekker uit. Een pilsje pakken, of meer.

Fijn uitgaan, daar is niets mis mee, als het maar netjes blijft. Eigenlijk weet je zelf wel wat door de beugel kan.

Iets meer over Goede Vrijdag en Pasen. Deze horen bij elkaar.
De christenen gedenken op Goede Vrijdag het sterven van Jezus aan het kruis. The Passion geeft een beeld van de kruisiging van een goed mens. Maar er is veel meer gebeurd. Daar stierf Hij voor jou en mij. Voor waar wij de fout in zijn gegaan. En dat is soms heel wat.

Al onze, in Gods ogen, zondige eigenschappen, onze fouten, ons liegen en bedriegen, onze verslavingen, onze uitspattingen, onze misdaden, kreeg Hij in Zich te verwerken. Hij ervoer die verkeerde dingen, terwijl Hij nooit iets fout had gedaan. En de straf voor die zonden kreeg Hij te dragen. Waarom?

God gaf zijn eigen Zoon en liet Hem dat ondergaan, zodat jij en ik er van verlost kunnen worden.
Het is alsof je voor een rechter komt voor een overtreding of misdaad. Je krijgt een veroordeling, maar een ander betaalt of gaat voor jou de gevangenis in, of nog erger die ander krijgt de doodstraf.

Vrij zijn en geen straf meer die ons te wachten staat. Jezus deed dat vrijwillig. Hij stierf in onze plaats.

Als we later voor God komen te staan dan zal Hij vragen of we vergeving voor alle fouten hebben gevraagd op grond van de kruisiging van Jezus. Dan zal Hij vragen of de straf die jij verdiend hebt al door Jezus betaald is. En dan volgt er vrijspraak als je Jezus in jouw leven hebt toegelaten.

Hij houdt van ons. Wat we ook hebben geflikt. Hij wil ons veranderen en dat kan.
In de bijbel staat; want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven zal ontvangen. (Johannes 3: 16)

Met Pasen gedenken wij dat Jezus opgewekt werd uit de dood.

Dat ging met grote kracht gepaard. De aarde beefde, rotsen scheurden. Kortom, er waren grote krachten van God aanwezig toen God Jezus aan de dood onttrok en Hem opwekte uit de dood.

Dat was opstandingskracht. Honderden mensen hebben hiervan getuigd.

Jezus zou nog een 40 dagen in een veranderd lichaam aan zijn discipelen verschijnen voor Hij naar de Hemel ging.

En Hij zei tegen zijn discipelen; maak alle volken tot mijn discipelen.

Daar hoor jij ook bij.
Misschien ga je van de week weer naar school. Misschien werk je of loop je werkeloos thuis.
Misschien zie je het leven niet meer zitten.
Misschien stort je je weer op je carrière, op je hobby's, je sport. Noem maar op.

Ga je na Pasen gewoon door of wil je meer?
Sta er eens bij stil. Je hebt je leven nog voor je. Je kunt er meer mee doen dan je denkt.

Of je nou veel of weinig hebt geleerd. Veel of weinig in de fout bent gegaan. God kan en wil jou veranderen en je nuttig maken.
Hij kan met die opstandingskracht jou uit jouw dode leven trekken en nieuw leven geven.

Jij kunt één van die discipelen worden waar Jezus over sprak.

Dat is meer dan alleen voor jezelf leven. Kies er voor, het is echt de moeite waard.

Vraag aan God of Hij in je leven wil komen, of Hij je wil veranderen. Vraag Hem vergeving voor je fouten en kies er voor te geloven dat Jezus voor jou aan dat kruis stierf.

Geloven begint met er een keuze voor te maken. Dat kan iedereen
En dan gaat er wat gebeuren. Dan gaat God in je werken en dingen doen die jij niet kunt.

Het enige wat jij er voor kan en moet doen, is er voor te kiezen.

God doet de rest!!