Gedicht; Zie, Ik maak alles nieuw. Van de kribbe naar het kruis, van het kruis naar de troon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij maakt alle dingen nieuw.

In het duister van de nacht

verscheen een grote legermacht.

Engelen zongen tot Gods eer.


Want een Kind is ons geboren,

zo kregen herders toen te horen

daar bij de kudde in het veld.


Een Zoon is ons gegeven,

in de moederschoot werd Hij geweven

om satans werken te verbreken.


Hij werd een man van smarten

die wil wonen in onze harten

en ons verstand verlichten.


Op het kruis droog Hij mijn zonden

waaraan ik was gebonden

en mij gevangen hield


Spoedig komt Hij in grote kracht,

met majesteit en macht

om ons mee te nemen naar Zijn troon.


Daar, weg van aardse spot en hoon

wacht ons een erekroon

die wij ontvangen uit Zijn handen.


Weg is dan al onze pijn en strijd

die wij nog hebben in deez tijd.

Want God maakt alle dingen nieuw.


Geen dood, geen rouw zal daar nog zijn.

Daar heelt Hij al onze pijn

en zal Hij al de tranen wissen.

(copyright: Tammo Schut)