Bijbelse overdenking over bekering.Ga geloven, zegt God. God bestaat! En God roept jou ! Hij roept je op je te bekeren. De overdenking " Zo waar Ik leef, luidt het woord van God" gaat over bekering. Hij wil niet dat je verloren gaat.

God zegt; bekeert u. Ik heb geen behagen in  de dood van mensen. Nee Ik wil dat zij leven. God zegt dit met krachtige woorden.

Zo waar Ik leef.

 

 

 

Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft.Bekeert u, bekeert u, van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven?
Dat zijn woorden uit de bijbel; Gods woord.

Wie is die goddeloze? Iemand die steelt, rooft, moord en er smerige praktijken op na houdt ? Die ook. Maar ook een ieder die denkt te kunnen leven zonder God.

Deze woorden komen uit het boek Ezechiël (hoofdstuk 33)
God had tegen Ezechiël gezegd; Waarschuw deze mensen, voor het te laat is.
Nederland heeft massaal God de rug toegekeerd. ( Behalve een relatief kleine groep mensen)

Waar hoort u, waar hoor jij bij? Welke toekomst denkt jij te hebben? Misschien nog tien jaar? Of misschien nog 70 jaar? En dan? Stel dat je oud mag worden. Tenminste als er geen ongelukken gebeuren of dat je ziek wordt. Je hebt je leven mooi ingericht of je gaat naar school en droomt van een mooie carrière. En tussen door leve de lol.

Een paar duizend jaar geleden leefde men ook zo. Maar er was, in de ogen van de mensen, één gek. Noach was zijn naam.
God had tegen hem gezegd; ga een ark (een schip) bouwen.En dat deed hij. Midden op het land. Geen water te zien. De mensen verklaarden hem voor gek.
Maar hij waarschuwde de mensen die God de rug toe hadden gekeerd en zei; bekeer je.
Ze lapten zijn waarschuwingen aan hun laars.Maar toen kwam Gods oordeel, plotseling. Het water kwam en Noach en zijn familie kropen in het schip en werden gered. De overigen kwamen om.

Dit verhaal staat niet alleen in de bijbel. Alle oude geschriften getuigen van deze zondvloed.

Er staat nog een andere boodschap in de bijbel. Die begint met de woorden zoals boven geschreven; Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer dat hij zich bekeert. Dat zegt God tegen u, tegen jou.
God zegt in die bijbel ook;Want alzo lief heb Ik de wereld gehad, dat Ik mijn eniggeboren Zoon gegeven heb, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.(Johannes 3)

 

 

 

 

Wilt u reageren? klik hier.

 

 

 

 

 

Kijk dat is God. Hij heeft geen behagen in uw, in jouw dood. Hij is de God van het leven. De dood is Zijn en onze vijand. Maar die Zoon, Jezus Christus, heeft de dood overwonnen. Hij stond op uit de dood en leeft nu bij God.
God steekt Zijn hand naar u, naar jou, uit en zegt; Kom, kom voor het te laat is.
Jezus kwam naar deze aarde om te redden, maar Hij komt terug.
Maar dan om te oordelen. Johannes 3 zegt ook dat wie niet gelooft reeds veroordeeld is.

Waarom? Ik ben in de oorlog geboren. Een oude rot dus. Ik werd geboren in een door de vijand beheerst gebied. Ik had bevrijding nodig. Als die niet was gekomen dan was ik veroordeeld om mijn hele leven onder een demonisch rijk te leven.
Zo is het ook met deze wereld gesteld. Wij hebben bevrijding nodig en Jezus is die bevrijder. Als we Hem afwijzen veroordelen wij onszelf. Maar God zegt ook dat Jezus terugkomt om te oordelen.

En de tijd van Zijn komst is nabij. Niemand weet exact de tijd, maar de gelovigen kunnen weten wanneer die tijd aanstaande is.
In het boek Tess. 5 staat dat die dag komt als een dief in de nacht. Maar gij broeders (de gelovigen), zijt NIET in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou.

Als u, jij, nog geen keuze voor God hebt gemaakt , doe het dan nu.
Er is een leven na de dood. Sta er bij stil. Jezus komt terug.
Maak een keuze. Nu u dit hebt gelezen kunt u, jij, niet meer zeggen; ik heb het niet geweten.

Vanaf vandaag is uw, jouw leven door deze boodschap veranderd. Als je nee zegt, dan zeg je nu bewust nee tegen God. Als je ja wilt zeggen bidt dan oprecht en hardop onderstaand gebed;

Vader in de hemel, ik kom tot U in Jezus Naam.

Vergeef mijn zonden en vergeef dat ik mijn eigen weg ben gegaan.

Ik neem Jezus als mijn Redder aan.

Ik geloof en belijd dat Hij ook voor mij is gestorven en de straf die ik had verdiend op Zich heeft genomen.

Vanaf nu wil ik U volgen en niet meer mijn eigen weg gaan.

Dank U dat U nu mijn zonden hebt vergeven en mij hebt aangenomen.Amen.

Als je dit oprecht hebt gebeden dan zal je merken dat er van binnen iets verandert.

Dat doet Gods Geest. Je zult het als heel positief ervaren. Dan ervaar je dat God werkelijk leeft.