Bijbelse overdenking over "komt allen tot Mij " Heb je rust nodig? Maar je vraagt je af hoe je tot rust moet komen? Het geloof in Jezus Christus geeft rust. Innerlijke rust. Jezus zegt; komt allen tot Mij en IK zal je rust geven en vrede met God.

Rust in het hart door vrede met God. Daarvoor stierf Hij aan het kruis van Golgotha.

Komt allen tot Mij.

 

Komt allen tot Mij. Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. (Matt. 11:28-30)

Dat is een tekst die ons allemaal aanspreekt. Wie is niet vaak moe van alles wat er op je af komt. De wereld raast door en wij moeten meekomen.
De geest kan het soms niet meer bijbenen met als gevolg dat ziekte kan toeslaan.

Komt allen tot Mij zegt Jezus en ik zal u rust geven. Graag Heer, zeggen wij dan. En het is waar.
Rust vinden we bij God. Al onze problemen, al onze strijd mogen we bij Hem brengen. Hij geeft rust. Amen!

Maar bedoelt Jezus niet meer dan alle lasten bij God brengen?
Jezus voegt bij die uitnodiging in één adem er de volgende woorden aan toe: leert van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en dan volgen de woorden en gij zult rust vinden voor uw zielen. Leert van Mij !

Als we ons bekeren en tot God komen dan aanvaardt Hij ons zoals wij zijn.
Onze hele
persoonlijkheid, met onze oude natuur met al de (karakter) fouten. Maar Jezus zegt: leert van mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Zijn wij dat (geworden) ? God neemt ons zoals we zijn. Maar Hij wil niet dat we blijven zoals we zijn.
Als we tot geloof komen zegt Hij: Goed, fijn dat je gekomen bent maar je oude natuur is nu met Christus gekruisigd; ga het nu door de doop begraven en sta op in een nieuw leven . (Rom 6) Ga er naar leven.

Mozes was fel in zijn karakter, hij sloeg een Egyptenaar dood.
God zei; kom maar mee ik stuur je de woestijn in zodat je een zachtmoedig mens wordt.

Vaak komen we in een woestijn en denken dat de duivel ons op de hielen zit en we beseffen niet dat God ons in een woestijn kan leiden om ons wat af te leren.
We moeten worden als Jezus. En dat is soms een moeilijke weg.
Ik heb vaak tegen die woorden gesteigerd.

 

 

Ik ben toch zoals ik ben? Maar door de jaren heen mogen we misschien zeggen; ik was zoals ik was en ben een klein beetje geworden zoals God het wil.

Wat doen we als iemand ons op onze fouten wijst?
Zeggen we dan; ja, zo ben ik nu eenmaal, je zult me moeten nemen zoals ik ben? Of zeggen we ; dank je wel en gaan we er mee naar de Heer om te vragen waar we fout zitten en wat er in ons moet veranderen.

Ook voor ons gelden de woorden uit Hosea 2: 13 ; Daarom, zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart.
Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven, en het dal van Achor maken tot een deur van hoop.

Als we God echt willen volgen dan zullen we door kleine en soms grote woestijnen geleid worden.
In die woestijn leren we af wat vrucht dragen in de weg staat.
In die woestijn zal God ons de wijngaarden geven waar de vruchten zichtbaar zullen worden.

Op die plaats geeft Hij niet de gaven van de Heilige Geest ( die absoluut nodig zijn ), maar daar laat Hij de vruchten van de Heilige Geest groeien.
Die zijn; liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

En dat bedoelt Jezus als Hij zegt; leert van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan mogen we niet meer zeggen; ik ben zo als ik ben en men moet mij nemen zoals ik ben.

Alleen God kon en kan zeggen 'Ik ben, die Ik ben. Maar Hij is heilig en volmaakt.

Dan zullen wij moeten erkennen dat we nog niet zijn die we zijn moeten.Maar God heeft geduld met ons . Oneindig veel.
Maar Hij vraagt van ons wel een hartgesteldheid waarmee Hij met ons “aan de slag” kan gaan. Maar dan kunnen er tijden in ons leven komen waar we misschien tegen steigeren.

Dan kunnen wij kiezen. Kiezen om te veranderen of kiezen om te blijven wie we zijn met al onze fouten.
Als we kiezen voor het eerste, dan zullen we overvloedig vrucht dragen.

 

 

Wilt u reageren? klik hier.