Het ongeboren kind heeft ook een stem. Horen en erkennen wij die? Die stem zegt; ik heb ook recht op leven. Mag ik blijven leven in de moederschoot? Ik wil niet naar die abortuskliniek. Ik wil geboren worden, ik wil leven.

De stem die niet gehoord wordt.

 

Wanneer wordt de stem van dat ongeboren kindje gehoord?

Mag het een stem hebben? Mag het kiezen voor het leven?

De stem van het ongeboren kind

Heer ik dank U dat U mij het leven hebt gegeven.

Al ben ik nog een vormeloos begin

U brengt mij tot het volle leven.

Dank U voor de moederschoot

die mij veiligheid biedt en bood.

 

Heer ik ben toch wonderbaar bereid?

Mag ik niet leven zoals U dat heeft bedoeld?

Heer ik voel de dreiging van de dood.

De moederschoot die mij veiligheid bood

is mijn dodencel geworden.

 

Ik wil vluchten, maar kan niet weg.

Artsen grijpen mij vast en voeren mij af.

 

Heer de wereld wilde mij niet, ik mocht niet leven,

het leven dat U mij hebt gegeven.

 

Dank U dat ik nu mag leven in Uw heerlijkheid.

Voor eeuwig geborgen en in veiligheid.

 

Maar Heer, miljoenen ondergaan mijn lot,

De wereld weet, maar gaat om 't geld,

en sluit de ogen voor dit geweld.

Ja zelfs uw kerk gaat voort

en doet alsof ze ons geroep niet hoort.

 

Heer geef de moederschoot het leven

die wel een kind het leven wil geven.

 

Bij deze woorden heb ik een foto met bloesems geplaatst

omdat deze kinderen nu tot volle bloei zijn gekomen bij Gods troon. Hier mochten ze niet tot bloei komen

 

Misschien bent u in uw leven tot abortus overgegaan en drukt deze daad u nog steeds.

Weet, dat God u wil vergeven en Jezus die schuld al heeft gedragen op het kruis.

Vraag Hem om vergeving en u zult rust krijgen.

En weet dat het kindje dat u toen niet hebt gewild, nu leeft bij God in heerlijkheid.

 

Voor hulp bij ongewenste zwangerschap verwijs ik u graag naar www.vbok.nl

 

 

Wilt u reageren? klik hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

.