Een overdenking over ons denken. Ons denken heeft invloed op onze toekomst. Zie je de toekomst zitten? Kijk niet naar de omstandigheden. De bijbel zegt; bedenk de dingen die boven zijn. Kijk omhoog.

Bedenk de dingen die boven zijn!

 

 

 

Bedenk de dingen die boven zijn.

Indien gij met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.
Als we opnieuw geboren zijn, dan zijn we overgeplaatst in het Koninkrijk van God. We zijn met Christus mede opgewekt en Hij heeft ons een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus.(Ef. 2:6)

Wat een plaats hebben we gekregen. In Christus die alles onder zijn voeten gesteld heeft en Hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.
(Ef. 1:22,23)

Woh, wat een plaats.

Wij zijn Zijn lichaam. Hoofd en lichaam zijn één. We hebben een plaats in de hemelse gewesten.
Wat een perspectief biedt dat. Geestelijk gezien brengt ons dat in een positie van overwinning.

 “Overwinnaar zal Hij (en ik met Hem) zijn en heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer” ,zingen we.
Wat een geestelijke plaats. Maar er is meer.

Bedenk de dingen die boven zijn, is de opdracht.
Ons denken bepaalt ons handelen en daarmee ons leven. Denken we in menselijke mogelijkheden, dan zullen we ons leven beperkt zien. Onze mogelijkheden zijn immers beperkt? Of toch niet.

Ons geschiede naar ons geloof, zegt de bijbel. Geloof en denken, het speelt zich allemaal in ons hoofd af. En het bepaalt onze koers en daarmee onze bestemming. We handelen er naar en wat we vandaag bedenken oogsten we morgen.

Velen hebben de mentaliteit, leven met de gedachte; ik ben als een dubbeltje geboren en zal nooit een kwartje worden. Zowel geestelijk als maatschappelijk. Ze zeggen het niet, maar leven er wel naar.
Bedenk de dingen die boven zijn.

 

 

Wilt u reageren? Klik hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ik mijn hoofd ophef en naar boven kijk zie ik alleen maar grootse dingen. Een geweldig groot heelal. Door de almachtige God geschapen.
Dan kan ik alleen maar aan grote dingen denken. Als ik naar beneden kijk zie ik een beperkt stukje grond of straat, door mensen aangelegd.

Mijn denken wordt beperkt tot de menselijke maat.
Naar boven kijkend en denkend wat daar boven is, bedenk ik hoe groot en machtig God is.
Als ik de dingen die boven zijn bedenk, dan worden mijn gedachten gevuld met grote dingen.

Geen dubbeltje meer, ook geen kwartje, veel meer! Dan worden mijn grenzen verlegd. Mijn beperkingen, waarmee ik mijn leven leid worden door het bedenken wat boven is opgeheven.
Mijn leven zal door dat denken een nieuwe en grotere dimensie krijgen.

En dat is Gods bedoeling. Hij wil dat het ons goed gaat. In alle opzichten, niet alleen geestelijk.
Hij wil ons zegenen en Hij wil dat we uitstijgen boven onze menselijke beperkingen, tot welzijn van onszelf en anderen.

Als we de dingen die boven zijn bedenken, dan MOET dat gevolgen hebben. Dat kan niet anders. Niet alleen geestelijk, ook maatschappelijk.

Als we in de problemen zitten en we denken aan onze geestelijke positie en aan de machtige God die daar troont dan krijgen we hoop en verwachting.
Zijn we werkeloos? Dan beseffen we dat God ons leven wil sturen en bij machte is ons een baan te geven.

Bedenk de dingen die boven zijn en besef;

wij zijn een Koninklijk kind , door de Vader bemint.
En Zijn oog rust op mij.